-deze site is nog in onderhoud-

Welkom

Birgit Bergema heeft op meerdere werkterreinen ervaring opgedaan: in het middelbaar onderwijs, in de jeugdzorg, waaronder kinderopvang, en in de gezondheidszorg. Sinds 2002 is zij werkzaam bij het Medisch Centrum Haaglanden, met vestigingen in Den Haag en Leidschendam.
In het werk voor dit ziekenhuis heeft zij zich gespecialiseerd in re-integratie management. Ook volgde zij de opleiding tot arbeidsdeskundige. Zij is lid van de Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen. Sinds 2011 is zij geregistreerd arbeidsdeskundige en heeft zij zich als zodanig zelfstandig gevestigd. Dat betekent dat zij, naast haar werk voor het MCH en onder de naam SAS-advies opdrachten uitvoert voor bedrijven en – in een enkel geval – voor particulieren.

SAS-advies staat voor Sterk, Alert en SubtielOP WEG NAAR RESULTAAT


Sterk

Problemen tussen werkgevers en werknemers kunnen lange tijd onopgelost blijven en dat is nadelig voor beide partijen. Het is in zo’n situatie verstandig een externe, onafhankelijke deskundige in te schakelen die garant staat voor een krachtige aanpak;

Alert

Complexe situaties in de relationele sfeer vragen om een deskundige en doortastende aanpak. Daarbij moet steeds direct en adequaat gereageerd worden op veranderende omstandigheden;

Subtiel

Waar het om mensen gaat, met hun persoonlijke belangen, en om bedrijven die een maatschappelijk belang hebben past het om op voorzichtige wijze met deze belangen om te gaan. De botte bijl richt meestal slechts schade aan. Waar met mensen gewerkt wordt mag ook een menselijke aanpak verwacht worden. Echter: altijd resultaatgericht!CONTACT

SAS Advies Contact  
Birgit Bergema (00) 31 6 54 2802 54  
reintegratie- en arbeidsdeskundige info@SAS-advies.nl